kat. B
kat. B+E
kat. C
kat. C+E

prawo jazdy nauka szkoła OSK Wałbrzych Sztymala Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Najlepsza zdawalność ul. Kolejowa 4Szkolenie na prawo jazdy kategorii „B” (pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t /z wyjątkiem autobusu lub motocykla/, ciągnik rolniczy /z przyczepą lekką/, pojazd wolnobieżny /z przyczepą lekką/, rower, motorower, pojazd zaprzęgowy) obejmuje 30 h teorii, 30 h jazd.
Zajęcia teoretyczne prowadzone są w sali wykładowej przy ul. Kolejowej 4 w Wałbrzychu, natomiast miejsce odbywania zajęć praktycznych (jazdy) jest indywidualnie ustalane z klientem. Jesteśmy wysoce dyspozycyjni.

Wymagany wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy (kurs) i skończone 18 lat do czasu podejścia do egzaminu państwowego.