kat. B
kat. B+E
kat. C
kat. C+E

prawo jazdy nauka szkoła OSK Wałbrzych Sztymala Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Najlepsza zdawalność ul. Kolejowa 4Szkolenie na prawo jazdy kategorii „C” (pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny) obejmuje 20 h teorii i 30 h jazd.

Wymagany wiek kursanta to 20 lat i 9 miesięcy (kurs) i skończone 21 lat do czasu podejścia do egzaminu państwowego, lub skończone 18 lat w przypadku gdy osoba ukończyła szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej.