Oferta


Szkolenie na prawo jazdy kategorii „B” obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych, w tym zajęcia z zakresu pierwszej pomocy z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym (1 godzina zajęć teoretycznych = 45 minut)
 • 30 godzin zajęć praktycznych + 2 godziny gratis
 • materiały szkoleniowe
 • możliwość skorzystania z placu manewrowego WORD Wałbrzych
 • możliwość zdawania egzaminu państwowego na pojeździe szkoleniowym OSK Sztymala

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w sali wykładowej przy ul. Mazowieckiej 3 w Wałbrzychu (budynek OK Centrum 2 piętro)
Wymagany wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy i skończone 18 lat do czasu podejścia do egzaminu państwowego.

Szkolenie na prawo jazdy kategorii „C” obejmuje:

 • 30 godzin zajęć praktycznych
 • materiały szkoleniowe
 • zajęcia na placu manewrowym WORD Wałbrzych

Wymagany wiek kursanta to 20 lat i 9 miesięcy i skończone 21 lat do czasu podejścia do egzaminu państwowego, lub skończone 18 lat w przypadku gdy osoba ukończyła szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej.

Szkolenie na prawo jazdy kategorii „C+E” obejmuje:
 • 25 godzin zajęć praktycznych
 • zajęcia na placu manewrowym WORD Wałbrzych

  Wymagany wiek kursanta to 20 lat i 9 miesięcy i skończone 21 lat do czasu podejścia do egzaminu państwowego, lub skończone 18 lat w przypadku gdy osoba ukończyła szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej.

 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C – po dniu 10 września 2009 r i ma 18-21 lat
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D – po dniu 10 września 2008 r i ma 21-23 lat

Szkolenie to jest obowiązkowe!
Szkolenie obejmuje : 260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu  rogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych).

 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C1 – po dniu 10 września 2009 r
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C – po dniu 10 września 2009 r i ma skończone 21 lat
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D1 – po dniu 10 września 2008 r
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D – po dniu 10 września 2008 r i ma skończone 23 lata

Szkolenie obejmuje :65 godzin teorii i 5 godzin praktyki.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to krótsza wersja „pełnej” wersji kwalifikacji wstępnej i również jest przeznaczona dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami:
• kat. C (ewentualnie C1) zdobyły po 10. września 2009
lub
• kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10. września 2008 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to najlepsze rozwiązanie dla osób, które ukończyły:
• 21 lat w przypadku kat. C i C+E
• 23 lata w przypadku kat. D i D+E

Szkolenie okresowe to szkolenie dla kierowców prowadzone w formie kursu okresowego lub formie cyklu zajęć obejmujących 35 godzin szkolenia teoretycznego realizowanych odpowiednio dla kategorii prawa jazdy.
Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi poddać się szkoleniu okresowemu co 5 LAT, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy.
Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r.;
6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy
kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r.,