Zapisy

Jak się zapisać na kurs nauki jazdy?

Musimy rozpocząć od starostwa powiatowego lub  urzędu miasta Wałbrzych (zależnie od tego pod, którą jednostkę podlega), w którym zostanie nam stworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) i z wydrukowanym jego indywidualnym numerem udajemy się do wybranej szkoły jazdy.

Aby utworzyć PKK :
1. potrzebujemy orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wyższe kategorie także badania psychotechniczne;
2. wyraźną i aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5;
3. pisemna zgodę rodziców, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
4. do wglądu:
– dokument tożsamości
– cudzoziemiec dołącza kartę stałego pobytu.
5. Na miejscu w starostwie lub urzędzie miasta Wałbrzych (zależnie od tego pod, którą jednostkę kursant podlega) wypełniamy wniosek o wydanie prawa jazdy.
6. Urzędnik bezpłatnie na miejscu stworzy nasz profil, wydrukuje jego numer i z tą karteczką udajemy się do wybranej szkoły jazdy.

Aby rozpocząć kurs dowolnej kategorii możesz skorzystać z opcji ZAPISY ON-LINE lub zarejestrować się telefonicznie pod numerem 74/ 640 15 15.

Cennik opłat egzaminacyjnych WORD Wałbrzych obowiązujące od 19 STYCZNIA 2013 r.

Rodzaj egzaminuKategoria Prawa Jazdy
AM
A1,A2,A
B
B1,C1,
D1,T
C,DB+E
B+E do 4,250 kg
C1+E,C+E,
D1+E,D+E
Za pełny egzamin
170,00
210,00
170,00
200,00
230,00
200,00
170,00
245,00
Za egzamin teoretyczny30,00
30,0030,00
30,00
30,00
-bez szkolenia
-
Za egzamin praktyczny
140,00
180,00
140,00170,00
200,00200,00
170,00
245,00
  • za egzamin praktyczny osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, a jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tej osoby – opłatę zmniejsza się o 50 %
  • w przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformowała WORD w formie pisemnej i uzyskała potwierdzenie przyjęcia tej informacji, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana za odpowiednią część egzaminu podlega: zaliczeniu na poczet tej części egzaminu w innym terminie lub zwrotowi pomniejszonemu o 10% wartości.